Sverige

Svenska försvarets jeepdunkar

Första generationen

Genom försvarsbeslutet 1942 började en, minst sagt, rejäl upprustning av den svenska försvarsmakten. 755 miljoner kronor per år, satsades på försvaret vilket motsvarade 4,6% av BNP. (2015 var Sveriges försvarsanslag 1,1% av BNP). Under 1944 började anskaffningen av materiel till armén genom Kungliga Arméförvaltningens Tygavdelning (KAFT). Organisationen verkade under tio år.

Efter krigsslutet 1945 köptes mängder av överskottsmateriel s.k. surplus-materiel in till det svenska försvaret. Från Tyskland kom bilar, haubitsar, ekoradio (radar), radiostationer, handeldvapen och till flygvapnet engelska och amerikanska flygplan. Med flygplanen kom flygbas-materiel och där ingick även engelska och amerikanska bensindunkar.

Bland inflödet av armémateriel från Tyskland kom även bränsledunkar. Alla produktionsresurser för krigsmateriel i Tyskland hade inte försvunnit med krigsslutet. Enklare materiel som bränsledunkar fick tillverkas. Tysklands valuta och ekonomi var helt kaputt. Produktion, som kunde leda till att det kom in utländsk valuta till landet gynnades och stöttades av ockupationsmakterna.

Jerrycan previously used in the Swedish army. Credit to Swedish Army Museum. INV 126782.

Den röda dunken är tillverkad 1942 av företaget MNS – Metallindustri GMBH Werk Neunkirchen Saar. Efter kriget fanns Saar-området i den franska zonen och blev 1957, som Saarland en del av förbundsrepubliken Tyskland. Företaget finns kvar och tillverkar idag bl.a. katalysatorer till bilar.

Andra generationen

KBB_internet Kanisterbau Berlin 1952.

Det lilla riksvapnet, tre kronor utan sköld, började troligen användas som ägarsymbol på svensk försvarsmateriel redan under medeltiden. Den har använts på vapenmateriel, men också då samma pryl kunde köpas av privatpersoner. Stöldbegärlig militär utrustning som märktes med tre kronor var knivar, kikare, kameror, klockor, kompasser, ficklampor, batterier, verktyg, husgeråd, skor, kläder, seldon, bildäck, elektronik, sjukhusmateriel och hundra tusentals andra artiklar och förnödenheter.

De första jeepdunkarna i Sverige fanns bara inom försvaret och en privatperson som hade en sådan hade uppenbarligen stulit den. Det var lika säkert som om privatpersonen hade ”ägt” en kanon eller stridsvagn. På 1950-talet fanns dunkarna att köpa på den civila marknaden och försvarets dunkar fick nu tre kronor i pressningen. Även andra svenska myndigheter som statens järnvägar, televerket, civilförsvaret och vattenfall började använda jeepdunkar.

Jerrycan previously used in the Swedish army. Credit to Swedish Army Museum. INV 108691.

Nertill på dunken på bilden finns den inpressade texten Sandrik i versala bokstäver. Årtalet för tillverkningen är inte känt. Möjligen finns årtalet på dunkens andra sida.

Företaget Sandrik (Szandrik) i Hodrusa-Hamre, Slovakien var ett mycket känt företag, som startade 1895. De tillverkade designade bestick, fat och och husgeråd i silver. Efter 1945 återuppstod Sandrik i Tjeckoslovakien och namnet Sandrik användes då som namn för en grupp nationaliserade företag inom området plåtmanufaktur. Dunken är troligen tillverkad efter 1945 och tillverkad av någon av dessa fabriker i Tjeckoslovakien.

Tredje generationen

Arbetet med materielanskaffningen till armén skedde från 1954 genom Kungliga Armétygförvaltningen (KATF). Efterhand som förbanden började motoriseras i Sverige, så var ett av uppdragen anskaffning och standardisering av bränsledunkar. Modellen som valdes var den väl beprövade tyska modellen. Beteckningen och benämningen på dunken är inte känd. Den var troligen märkt med i plåten inpressade tre kronor, tillverkningsår, 20 liter, KATF och en femsiffrig Tygmaterielbeteckning.

Sedan 1968 sker anskaffningen av materiel i den för försvarsgrenarna gemensamma organisationen Försvarets Materielverk (FMV). I dag är FMV en självständig civil myndighet.

Bränsledunk M7063-001000. Courtesy of Krister Lihden

Dunken på bilden har M-numret angivet med en klisterlapp. Dunken är märkt UN3A1/X1.7/300/91/D/BAM 3067 B.
Bilden är lånad med tillåtelse från http://krister.lihden.com/

Dunken som används inom försvaret har beteckningen M7063-001000 och den har benämningen Bensindunk. Mer information om M-nummer finns här: https://www.fmv.se/Global/Dokument/Verksamhet/Teknisk%20Information/Grund%20och%20F%C3%B6rvaltningsdata%20-%20GoF/FM%20M-kod.html#jM7063

M70              Förpacknings- och förvaringsmateriel
M706            Damajeanner, dunkar, flaskor, hinkar
M7063          Damajeanner, dunkar
-001000         Bensindunk (Engelsk benämning Petrol Can)

Möjligen några skrönor, men också fakta om bensindunken som överlevde andra världskriget.

Translate »