Efter kriget

Västyskland – BRD

Västtyskland BRD – Bundesrepublik Deutschland – 1949

Marshallplanen

US Marshall Plan Aid Logo.

De allierades bombningar av Västtyskland hade gjort att de viktigaste delar av industrin successivt hade tvingats flytta till underjordiska anläggningar. När kriget var slut så kunde de flytta upp många maskiner och utrustningar till nya anläggningar. Med stort ekonomiskt stöd och lån från USA, bl.a. genom Marshallplanen och en enorm egen arbetsinsats, under ledning av förbundskanslern Konrad Adenauer och näringsministern Ludwig Erhard, kunde Tyskland på bara några år bygga upp stora delar av sin tidigare industrikapacitet och ekonomi. Brukar kallas – det tyska undret (Wirtschaftswunder).

Marshallplanen efter  Georg Marshall, som var utrikesminister i president Harry S Trumans regering 1947. Mer läsning om Marshallplanen finns här: https://www.so-rummet.se/kategorier/marshallplanen# 

Två av de största tillverkarna av bensindunkar till den tyska krigsmakten hade varit Schwelmer Eisenwerk Müller & Co AG, Schwelm, Westfalen och Metallwerk Max Brose und Co i Coburg.

KBB Petrol lighter. Credit to eBay.co.uk

1948 började Brose und Co Metallwerk tillverka dunkar till Storbritannien och 1950 levererade även Schwelmer Eisenwerk dunkar till Storbritannien. De var märkta med W^D (War Departement). Även de andra länderna, som övervakade Tyskland, som Frankrikes styrka FFA ( Forces Francaiesea en Allemagne), NATO (North Atlantic Treaty Organization) och även Tysklands nya försvarsmakt BW (Bundeswehr) köpte dunkar. Även F & R Fischer i Göppingen tillverkade 1954 dunkar till FFA (Frankrike). Efter kriget låg Schwelm i den engelska zonen och Coburg och Göppingen låg i den amerikanska zonen.

KBB

I Berlin byggdes och startades 1950 – 51, med hjälp av Marshallplanen en helt  ny fabrik för tillverkning av bensindunkar i traditionellt tyskt miltärutförande och andra dunkar och även cigarettändare. Fabriken gavs namnet Kanister Bau Berlin och firmamärket med bokstäverna KBB, är en direkt kopia av det trekantiga firmamärke som Ambi-Budd Presswerk tidigare använde. Cigarettändaren som KBB tillverkade var i mässing och hade formen av en bensindunk.

De dunkar som levererades till svenska försvaret 1952 är märkta med de versala bokstäverna KBB och 52 och även märkta med ”tre kronor”.

Östyskland – DDR

Östtyskland DDR – Deutsche Demokratische Republik – 1949 – 1990.

Inte helt korrekt

TGL 1983 Bat Credit to ebay

Det finns en mängd dunkar till försäljning på internet, med tysk text. Ibland antyder säljaren att de har någon form av koppling till andra världskriget. De tillverkades i det forna Östtyskland under tiden 1955 till 1990. De är märkta med bokstäverna TGL. Det är förkortningen för  Technischen Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen som var den östtyska organisationen för standardisering. Standarden var lagstadgad i Östtyskland till skillnad från DIN, som är en rekommendation. DIN = Deutsches Institut für Normung, tysk organisation för standardisering som grundades 1917.

Dunken med fladdermus-märket är tillverkad av VEB Stormlyktefabriken i Beierfeld, som grundades 1952. Märket syftar på fladdermusens förmåga att ta sig fram i mörker. Ursprungligen användes fladdermus-märket av Stübgen & Co i Erfurt redan 1843.

Övriga världen

Egypten

Här är en bild som är lånad från LIFE som visar tillverkningen 1952 av dunkar i den av England kontrollerade Suez zonen.

Workers assemble Jerry cans at British garrison at Suez Canal Zone. September, 1953. Photographer Carl Mydans. Credit to LIFE.

Jerrycan används av alla

I dag är Jerrycan ett vedertaget  och internationellt samlingsnamn för olika typer av behållare för vätskor. Marknaden är enorm och under stadig tillväxt. För mer information se. https://www.transparencymarketresearch.com/jerry-cans-market.html

Jerrycans – VALRPO Ltd. Latvia www.valpro.lv
Jerrycans

Möjligen några skrönor, men också fakta om bensindunken som överlevde andra världskriget.

Translate »