Storbritannien

Generallöjtnant Sir Frank Noel Mason-MacFarlane

Hans utnämningar: KCBDSOMC & Two Bars

Dunken togs fram i Tyskland 1935 – 1936 och infördes i det tyska Försvarsmakten 8 juli 1937. Ett halvår senare, i januari 1938 utsågs generallöjtnant Noel Mason-MacFarlane (1899 – 1953) till engelsk militärattaché i Berlin. Han kallades i vänkretsen för Mac eller Mason-Mac. En bilentusiast och underrättelseofficer av den gamla stammen. Han hade en allvarlig bilolycka i Ungern 1933, där han skadade ryggen och nacken, vilket gav honom vissa men. Innan placeringen i Berlin hade han tjänstgjort i Indien och var innan dess, militärattaché i Ungern, Österrike, Schweiz och Danmark. I slutet på kriget var han placerad på Gibraltar och var under 1942 – 44 dess guvernör. Genom sitt yrke hade han goda kontakter med ledande militärer i Europa och även med agenter i Tyskland. Han hade på plats sett och upplevt:

Sir Frank Noel Mason-MacFarlane. Credit to Gibraltar Timeline.

7 mars 1936 ockuperas Rhenlandet (Rheinland) av  Tyskland.

12 mars 1938 går Tyska trupper in i Österrike. Anschluß (anslutningen) kallar tyskarna ockupationen.

1 oktober 1938 gick de in i den tysktalande delen av Tjeckoslovakien, som kallades Sudetenland.

Pogromerna 7 – 13 november 1938, som kulminerade 9 – 10 november med Kristallnatten.

15 mars 1939 blev Böhmen-Mähren, den tjeckisktalande delen Tjeckoslovakien ett tyskt protektorat. Slovakien blev en självstyrande stat i allians med Tyskland.

Han var helt övertygad om att Tyskland rustade för ett storskaligt krig. Som militärattaché i Berlin blir han inbjuden till massor av militär -uppvisningar, – parader och trevliga middagar och kunde prata med de tyska värdarna om vad som skedde i Tyskland.

Att Tyskland höll på att ta fram en ny bensindunk hade man full kontroll på genom traditionellt underrättelsearbete (spioneri). Långt innan någon engelsk soldat såg en bensindunk i Narvik, Norge på våren 1940.

Möjligen sant

Pressed Steel Company of Cowley, Oxford UK.

Noel Mason-MacFarlane föreslog två saker 1939. Att England skulle anfalla Tyskland, innan de hade rustat upp sitt försvar, eller att Hitler skull mördas innan han satte hela Europa i brand. Mordet borde lämpligen ske innan, eller på Hitlers 50-års dag den 20 april 1939. ”Mason-Mac” erbjöd sig att själv skjuta Hitler. Lämpligen vid den militärparad som skulle genomföras för att hylla Hitler på högtidsdagen. Men, Whitehall avstyrde planen med orden:

My old boy, it´s just not cricket to shoot Hitler.

”Killing Hitler. The Third Reich and the Plots Against the Fuhrer av Roger Moorhouse. Page 145 – 146”.

Innan England började den storskaliga produktionen av Jeepdunkar 1940 så hade de ansvariga i England undersökt och provat både den tyska och den amerikanska dunken. De valde att tillverka en kopia av den tyska dunken. Hur man tillverkar dunkar hade England fått reda på av amerikanen Paul Pleiss.

PSF logo. Credit to britishmotormuseum.co.uk

Det här är beskrivningen som Paul Pleiss lämnade till England:
The National Archives, as file number AVIA 38/557 – ‘Manufacturing technique by Paul Pleiss: Pressed Steel Company, Oxford, England’. Dokumentet som omfattar 209 sidor förvaras hos The National Archives, Kew – Ministary of Aviation. Det finns i samlingen dokument från 1940-41. Dokumentet är inte digitaliserat och den billigaste papperskopian kostar 2022-03-02, £250,80. Sedan tillkommer kostnaderna för frakt, tull och moms.

Ökenkriget

Major David Sterling and one of his SAS Long Range Desert Group, LRDG 1942. Credit to SAS Regimental Association.

Jeeparna och bränsledunkarna

Storbritannien hade genom USA Land-Lease program blivit utrustade med 104 430 jeepar (Officiell US benämning: 1/4 Ton 4×4 Command Jeep) och 1 025 015 amerikanska Blitz cans (Officiell US benämning: Can, Container, Gasoline, 5 Gal.) England hade tillgång till 10 dunkar till varje Jeep.  Jeeparna och dunkarna började användas av SAS (Special Air Service) i mars 1942. Förbandets specialitet var att nattetid slå ut fientliga flygbaser.

Leand-Lease förteckningen: https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/ref/LL-Ship/LL-Ship-4.html

Behållare till höger framtill på jeepen är en ett ca 5 liters expansionskärl för kylaren. De flesta SAS jeeparna utrustades med det tillbehöret. Kallades för ”desert cooler” och fanns som en monteringssats ”desert cooling kit”. Den förbättrade funktionen behövdes för att klara temperaturen i öknen.

Hantering av drivmedel

1922 fick Egypten full självständighet. I verkligheten så hade Storbritannien fortfarande stort inflytande över landet och var beredda att med vapenmakt försvara sina intressen, d.v.s. kontrollen över Suezkanalen.

När Italien – efter att förklarat krig mot de västallierade – i september 1940 anföll Egypten, så blev det ett dunderfiasko. I februari 1941 blev generallöjtnant Erwin Rommel befälhavare för den tyska Afrikakåren (DAK) för att om möjligt rätta till italienarnas misstag. Den tyska Afrikakåren var inledningsvis bara en motoriserad division och två pansardivisioner.

The British Army in North Africa1942.
WW II GB Credit to Desert Rats photo album.

Den 12 augusti 1942 utses generallöjtnant Bernard Montgomery till chef för den 8:e armén i Nordafrika. Engelsmännens trupper var till stor del motoriserade. De hade stora problem med hanteringen av bränslet till sina bilar och även till flygplanen. Dunkarna med bränsle var avsedda att användas en gång. De var bräckliga plåtdunkar som var sammanfogade genom valsning, de kallades Flimsy Cans. De höll inte tätt under skumpiga transporter och klarade inte tryckförändringarna mellan de kalla nätterna och ökenhettan på dagarna. Så engelsmännen använde gärna de dunkar, som tyskarna lämnade efter sig.

Flimsy, Flimsies. Credit to www.wuestenschiff.de
Flimsy, Flimsies. Credit to www.wuestenschiff.de

Mer Flimsy information finns på den engelska Wikipediasidan.

Empty Jerrycans being investigated by some English soldiers. Western Desert, 21 april 1942.

Dunkarna på bilden är av två olika generationer av det tyska utförandet. Det tidiga med ett pressat X på sidorna och det senare med en förstärkning i form av en rektangel i krysset. Några skickades hem till England, med en begäran att sådana här behållare behöver vi också!

SAS in North Africa 1

Från striderna i Nordafrika kan man se bilder på engelska soldater i amerikanska Jeepar, som är utrustade med engelska, amerikanska och tyska bränsle- och vattendunkar.

SAS in North Africa 2

Se: http://varldenshistoria.se/krig/andra-varldskriget/brittisk-specialstyrka-spred-skrack-bakom-fiendens-linjer

Engelsk tillverkning av dunkar

De tyska dunkarna fungerade bra och de var lätta att tillverka. Detta ledde till att England började tillverka kopior av de tyska bränsledunkarna. I början på 1943 kunde de skicka två miljoner dunkar till Nordafrika.

Jerry Can Fabrication. Fisher & Ludlow Ltd Birmingham – GB
Fisher & Ludlow Ltd, Birmingham – GB
WD 1945. Williams & Williams. Credit to ebay.it
Women Welders at Williams & Williams, Chester. WWII Oil on canvas by Ethel Leontine Gabain (1883 – 1950). Photo credit: Grosvenor Museum Chester.
GB War Departement Mark 1943

 

De engelska dunkarna märktes med War Departement en uppåtriktad bil och årtalet då dunken tillverkades. Även tillverkares märke fanns på dunkarna.

From RTMP, the Richard Thomas Metal Products of Swansea Welsh 1945. Credit to Phil Reynolds and forum.g503.com.

Några av de företag som tillverkade dunkar i – och till – Storbritannien var:

Markt Company
AMC Austin Motor Company Ltd, Cowley or Birmingham
BMB Briggs Motor Bodies Ltd of Dagenham, Doncaster, Southampton
BSC British Steel Corporation
BSC / CPW British Steel Corporation (OBS – Efter WWII)
EWB E W Bliss Co Ltd. City Road, Derby. UK.
F & L Fisher & Ludlow Ltd. Castle Bromwich, Birmingham
MPB Metal Processes Ltd Birmingham (OBS – Ej konfirmerad)
NG Nuffield Group (Morris Bodies Factory Cowley)
PSC Pressed Steel Company Ltd of Cowley, Oxford
RG Royal Ordnance Factory, Radway Green, Cheshire, UK
ROC Rubery Owen & Company, Darlaston, South Staffordshire, Birmingham
RTB Richard Thomas and Baldwins of Wern Works
RTMP Richard Thomas Metal Products of Swansea, Wales
SEC Sirona Engineering Company (OBS – Ej konfirmerad)
SM Singer Motors (OBS – Ej konfirmerad)
VM Vauxhall Motors Ltd
W & W Williams & Williams Ltd Reliance Works Chester
Anm 1 VM, MMNW och J&C var också underleverantörer till PSC
Anm 2 Ej identifierade: MB&Co och GMG
WD 1943. VM – Vauxhall Motors Ltd. Formerly Alex Wilson and Company Vauxhall Iron Works. Credit to ebay.it and O Kopp.
Jeep ambulance and Canadian soldiers. Caen, France 15 July 1944.

Dunkar avsedda för vatten hade texten WATER nertill på båda sidorna och X-inpressningen i dunken var målad med vit färg.

Magnatex – Westinghouse

Under 1943 – 44 tillverkade Magnatex Ltd i England stora volymer av US-modellen av dunkar i England. De hade på handtagens framsida två märkningar. TEX för Magnatex och ett W inskrivet i en cirkel, d.v.s. Westinghouse Electric Corporation varumärke. Av utrymmesskäl skeppades dunkarna i delar från USA och monterades i England.  Fabriken fanns på Bath Road, Harlington, Hayes, Middlesex. Magnatex registrerade varumärket TEX den 25 oktober 1944.

Magnatex Ltd UK

Det är troligt att arrangemanget ingick i det Lend-Lease avtal som hade ingåtts mellan USA och UK. Produktionen från 1 november 1943, till 31 augusti 1945 var 2 528 944 dunkar s.k Blitz can (dvs US-modellen)

Det finns även uppgifter om att det fanns två  engelska fabriker i Mellanöstern där de under samma period monterades 3 916 159(* s.k. Jerrican och även större dunkar för drivmedel. Möjliga fanns fabrikerna i Egypten.

(* enligt artikel av Chris Benedict 1989

Austin Motor Company South Wales 1940s. Final assembly of jerry can – World War Two.
Jerrycan production UK.
Jerry Cans before D-Day

Vissa bedömare tror att det, efter kriget, fanns  så mycket som 20 miljoner tomma dunkar utspridda i Nordafrika och Europa. USA hade vid ett tillfälle 2 miljoner tomma dunkar i Normandie, som skulle fyllas och fraktas till fronten.

Dagen-D

Inför det, som skulle bli början på slutet av andra världskriget – landstigningen i Normandie 6 juni 1944 – var tillgången till mat, ammunition och drivmedel helt avgörande för hur väl de allierade skulle lyckas med sin plan. Då anfallet skulle ske från England, så hade engelsmännen stor påverkan på hur resurserna skulle utformas.

Jerrycan supply point in Normandy

När det gällde utformningen av bränsledunkarna – som var en kopia av de tyska dunkarna – så ökade de tillverkningskapaciteten så att minst ett tjugotal företag i England arbetade dygnet runt med tillverkning.

THE BRITISH ARMY IN THE NORMANDY CAMPAIGN 1944 (B 7188) Troops stacking jerrycans, July 1944. Copyright: © IWM. Original Source: http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205202164
Mix of WD (GB) and US Jerrycans in Normandy
Open storage of packaged gasoline at Highbridge England march 1943
ROYAL AIR FORCE COASTAL COMMAND: NO. 247 GROUP OPERATIONS IN THE AZORES, 1943-1945. (CA 58) Jerrycans full of fuel under RAF guard at the Petrol Dump. Lagens. Copyright: © IWM. Original Source: http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205207635

Möjligen några skrönor, men också fakta om bensindunken som överlevde andra världskriget.

Translate »