BlitzCan.se

Vår etik!

Vi säljer inget och vi köper inget och sidorna har ingen reklam.
Vi sparar inte din IP-adress för att senare ”bomba” dig med reklam.
Det går att öppna, se och läsa all information på sidorna även då du har din VPN inkopplad.

Fischer & Ludlow Ltd Birmingham 1942. Credit to www.iwm.org.uk. Copyright: © IWM. Original Source: http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205202768

Historien

En plåtdunk för drivmedel, eller för vatten, som på tyska kallades för Wehrmacht-Einheitskanister. Under andra världskriget kallade de engelska soldaterna dunken för Jerrycan eller Jerrican. Officiellt i USA-dokumentation benämns den 5-gallon can eller Blitz Can. Även hopskrivet som Blitzcan förekommer. I engelsk litteratur används även särskrivningen Jerry can och Jerri can. På svenska kallas den för Jeepdunk. I andra nordiska länder kallas dunken för Jerrykanne, Jerrykanna eller Jerrykannu.

Bensindunken används fortfarande i sin ursprungliga form, efter 85 år, över hela världen och dess egenskaper nu är certifierade enligt regler från UN.

Väldigt många dunkar

Tyskland, som tog fram den första modellen, införde behållare som ”reglementerad utrustning” 8 juli 1937. De tillverkade tillsammans med de annekterade länderna i storleken 8 – 10 miljoner dunkar.

England fick 1941 genom Land-Lease avtalet 1 025 015 dunkar från USA.

USA skriver (The Quartermaster Corps: Operation in the war against Germany, page 668) att de, enligt Generalmajor Littlejohn, under ETO, European Theater of Operations hanterade totalt 21 miljoner dunkar. Samverkansofficeren överste Talbot, bedömde antalet till 19 miljoner.

Anm. Major General Robert McGowan LittleJohn (1890 – 1982) Quartermaster General of the European Theater of Operations (ETO).
Colonel Lyman R Talbot (1889 – 1968) POL liaison officer. POL = Petrol, oil and lubricants.

Major General Robert McGowan LittleJohn (1890 – 1982) Quartermaster General of the European Theater of Operations – ETO.

Under landstigningen Overlord hade de tillgång till 15,5 miljoner dunkar. Efterhand som dunkarna skadades och försvann, fylldes det på med nya dunkar från England och USA. Från 1 januari 1944 till 30 maj 1945 levererade England 4 124 810 jerricans och även 194 949, 55-gallons tankar till de stridande enheterna. Fram till mars månad hade även Frankrike bidragit med 10 500 dunkar. I slutet av maj hade Frankrike levererat totalt 287 450 nya dunkar. Belgien hade ett kontrakt på att tillverka 795 000 dunkar, men de blev kraftigt försenade och levererades först ett år senare, dvs 1945. Möjligen efter krigsslutet?

Se sidorna 667 – 668 i dokumentet:

https://history.army.mil/html/books/010/10-15/CMH_Pub_10-15.pdf

1943 – 45 skickade England 2 528 944 dunkar (USA Blitz-can modell) till trupperna i Nordafrika. Kallades för omvänd Land-Lease. Det ska även funnits två fabriker i Mellanöstern, möjligen Egypten som tillverkade 3 916 159 (British-jerricans) dunkar till de allierade.

US Marine Corps-USMC hade 1942 – 1943 under striderna mot japanerna i Stilla havet ett stort antal dunkar för både drivmedel och vatten. Uppskattningsvis 300 000.

US QMC uppskattade att det i Frankrike, några veckor efter invasionen, fanns över en miljon tomma, fungerande slängda dunkar.

Från engelska Wikipedia:

För Overlord tillhandahölls 11,5 miljoner jerricans. Av dessa tillverkades 10,5 miljoner i Storbritannien och levererades till den amerikanska armén under Reverse Lend-Lease, medan resten kom från USA.[41] Jeepar anlände till stranden med fulla tankar och två dunkar bränsle; vapenbärare och små lastbilar bar fem; 2½-tons lastbilar transporterade tio; och DUKWs bar tjugo.[42] DUKW = 2,5 ton, amfibiefordon med sex hjul.

När kriget var slut så hade ca 45 europeiska och ca 20 amerikanska företag sammanlagt tillverkat 40 miljoner Jerricans. Möjligen var några av dessa även tillverkade i Egypten.

Sammanfattning

Namnet Jeepdunk?

Redan 1941 började USA skicka Jeepar och jeepdunkar till länder i Europa genom Lend-Lease programmet. 1942 använde amerikanarna Jeepar i Tunisien och 1943 användes de av England i Sahara. Allt detta dokumenterades och fanns som bilder från nyhetsbyråerna, i tidningar och i journalfilmer. För betraktaren var det naturligt att kalla bensindunkarna på Jeeparna för jeepdunkar.

Associated Press Correspondent Ruth Cowan

Flimsy Cans

En kantig behållare av tunn och sladdrig plåt som användes under första världskriget, men som inte alls fungerade för de enorma mängder drivmedel som behövdes under andra världskriget.

Tyskland

För en fungerande försörjning med drivmedel till sina mekaniska förband tog Tyskland snabbt fram en helt ny bränsledunk. Pansartruppernas prov- och försöks-avdelning i Döberitz, utanför Berlin drev projektet. Swelmer hade kunskapen om hantering av vätskor i stora volymer och Ambi-Budd kunde plåtpressning.

Slovakien

Landet var sedan våren 1938 ett protektorat i Tyskland och företaget Sandrik tillverkade en del bränsledunkar åt Waffen-SS.

Ambi-Budd Presswerk

Hur de tre entreprenörerna byggde upp sina företag och hur de genom pogromer blev av med sina livsverk.

Major Paul Pleiss

En tysktalande välutbildad amerikan som var Budd´s chef för deras verksamheter i Frankrike, Tyskland och England. Han bodde under 17 år i Frankrike.

Storbritannien

De hade sett bränsledunkarna i Tyskland. De kopierade den tyska bränsledunken med

RTMP

bland annat med hjälp av information från Paul Pleiss.

Bilden till vänster är en engelsk bränsledunk: UK War Department RTMP – Richard Thomas Metal Products of Swansea, Wales 1943. Credit to Billys and Pinterest.

USA

Blitzcan

Amerikanarna ville visa att de snabbt och billigt kunde masstillverka en egen bränsledunk, som var bättre än den tyska konstruktionen – även om måtten var samma som de tyska. Hybris brukar beteendet kallas.

Italien

Fick bränsledunkar från Tyskland. Tillverkade senare egna enligt den tyska modellen.

Efter kriget

Med pengar från marshallhjälpen tillverkade de västtyska BRD företagen Swelmer, Brose och Fisher och det nya företaget KBB i Berlin dunkar till NATO-länderna. Även östtyska DDR företag tillverkade dunkar. England hade en fabrik i Egypten.

Sverige

Först efter kriget användes de både tyska och engelska dunkar inom det svenska försvaret. Senare köptes nya dunkar från Sandrik i Tjeckoslovakien och även från KBB i Berlin.

Regler och UN

Jerricans – det är FN:s benämning på bl.a. jeepdunkar. Provningsföreskrifterna finns i ett av FN utgivet och av berörda länder godkänt dokument. Dokumentet är på 264 sidor och finns här: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/adr/adr2011/English/Part6.pdf

Skicka e-post

En möjlighet att kommunicera med oss.

Mer information om dunkar

Wehrmacht Kanister 20 Liter – Heimdal förlag

För detaljerad information om de olika tillverkarna av dunkarna, industrikoder och massor av  bilder rekommendera boken:  Wehrmacht Kanister 20 Liter av Philippe Leger och Stéphane Arquille. Förlag HEIMDAL. ISBN 978-2-84048-355-7. Pris 39,50 €

Philippe Leger har  hört av sig genom e-post och rättat ett faktafel och även, mycket generöst, låtit mig använda ett par av hans bilder. Här en länk till en av hans sidor: https://philippeleger5.wixsite.com/jerrycan-/portraits

Webbforum om dunkar

Mer information om Jerrycan finns också på ett webbforum där samlare från hela världen utbyter information och bilder på sina föremål: http://www.warrelics.eu/forum/field-equipment-accessories-third-reich/kanisters-wehrmacht-135272/

Bilder

Här finns 134 bilder på Jeepdunkar/Jerricans i olika miljöer från 1939 fram till modern tid. Länken är lånad från Wikimedia.org:

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Jerrycans#/media/File:%22…_women_employed_at_Savannah_Quartermaster_Depot,_Savannah,_Georgia.%22_-_NARA_-_522887.gif

Det är bara att klicka på bilderna i länken för att bläddra.

Mules taking jerricans of water to forward troops in the Chaouach area, Tunisia April 1943 World War Two, North Africa (1940-1943). Credit to British National Army Museum.

Möjligen några skrönor, men också fakta om bensindunken som överlevde andra världskriget.

Translate »